Zdravotní pojištění – povinnosti podnikatele při zaměstnávání pracovníků

Článek informuje o povinnostech podnikatele, které mu ukládá zákon vůči zdravotní pojišťovně v případě, že zaměstnává pracovníky.

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

Do vyměřovacího základu se nezahrnují příjmy vyjmenované v §3 odst. 2 zák. 592/92Sb (např. náhrada škody podle ZP, odstupné a další odstupné, odchodné, jednorázová soc. výpomoc poskytnutá zaměstnanci, odměny vyplacené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích atd.).

Dohoda o pracovní činnosti

Pokud zaměstnáváte pracovníky na základě dohody o pracovní činnosti, jsou považovány za zaměstnance. Zaměstnavatel za ně musí odvádět zdravotní pojištění, pokud v kalendářním měsíci dosáhly zaměstnanci započitatelného příjmu.

Zaměstnavatel je také povinen přihlašovat a odhlašovat tyto zaměstnance na dobu, po kterou vykonává činnost na základě dohody o pracovní činnosti.

Dohoda o provedení práce

V případě, že příjem zaměstnance nepřesáhne částku 10 000,- Kč měsíčně, tak se zdravotní pojištění neodvádí.

Od ledna 2012 se však pojištění odvádí z dohod nad 10 000 korun měsíčně. Pozor! Jedná se o částku, která bude skutečně zúčtována, nikoli o částku, kterou předpokládá smlouva. Zaměstnavatel je povinen v těchto případech podávat oznámení o nástupu do zaměstnání OSSZ zpětně, tedy v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém účast na pojištění vznikla.

Příležitostné zaměstnání

Nezakládá účast na nemocenském pojištění.

Zaměstnanec není zdravotně pojištěn v případě

  • nahodilé jednorázové zaměstnání, které podle ujednání nemá trvat a ani netrvalo déle než sedm kalendářních dní po sobě jdoucích,
  • zaměstnání, jehož obsahem je činnost tak malého rozsahu, že započitatelný příjem z něho nedosahuje ani 2 000,- Kč za kalendářní měsíc.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.