povinnosti podnikatele

Reklamace – povinnosti obchodníka a práva spotřebitelů

I když budete prodávat kvalitní produkty a služby, reklamacím se prostě nevyhnete. Proto je dobré již v začátcích  podnikání vědět, jaká práva mají vaši zákazníci a naopak jaké jsou povinnosti podnikatele ohledně vyřizování reklamací.

 

Sociální pojištění OSVČ 2014

Minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ budou v roce jen o 4 koruny měsíčně dražší, než tomu bylo loni. Zjistěte podrobnosti.

Sociální pojištění OSVČ 2017

Minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ budou v roce 2017 dražší, než tomu bylo loni. Zjistěte podrobnosti.

Sociální pojištění – povinnosti na OSSZ při zaměstnávání pracovníků

Článek informuje o povinnostech podnikatele, které mu ukládá zákon vůči správě sociálního zabezpečení v případě, že zaměstnává pracovníky.

Stáhněte si e-book s kompletním seznamem povinností OSVČ

Chystáte se začít podnikat a nevíte, jaké povinnosti vás čekají? Nebo už podnikáte a občas se vám stane, že na něco důležitého ze svých povinností prostě zapomenete? Hodil by se vám seznam všech vašich zákonných povinností? Tady ho máte!

Technické požadavky na výrobky – prohlášení o shodě, CE, atesty a certifikace

Dříve, než uvedete svůj výrobek na trh, musí splňovat technické předpisy platné v ČR. Zda budete potřebovat prohlášení o shodě a s ním spojené označení CE, a kdy budete potřebovat na svůj výrobek atest či certifikaci, se dozvíte v následujícím článku.

Úskalí ochrany spotřebitele z pohledu podnikatele

V případě, že je předmětem vašeho podnikání prodej výrobků či služeb, zpozorněte. Jistě se během své obchodní činnosti setkáváte se situacemi, na které se váže některé z zákonných ustanovení, které upravují práva spotřebitele. Měli byste je mít pečlivě nastudované. Proto vám přinášíme jejich stručný souhrn.

 

Úvod do pravidel BOZP pro podnikatele

Povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které vyplývají z platných právních předpisů, pro mnohé podnikatele znamenají velké starosti. Přinášíme zde proto článek, který vám orientaci v oblasti BOZP při podnikání usnadní.

 

V čem se liší místo podnikání od provozovny?

V počátcích podnikání na podnikatele ze všech stran vyskakují nové pojmy a s nimi související povinnosti. Není divu, když pak kvůli zmatení pojmů dělají chyby. Jedním z obvyklých nedorozumění je i zaměňování pojmů „místo podnikání“ a „provozovna“. Na následujících řádcích vám osvětlíme význam obou slov.

Vybíráme z vašich otázek na problematiku sociálního pojištění! Přečtěte si odpověď

Z otázek, které nám denně posíláte, jsme vybrali pět a nechali jejich odpovědi na těch nejpovolanějších, pracovnících ČSSZ, kteří se v této oblasti vyznají nejlépe. Přečtěte si erudovanou odpověď třeba právě na vaši otázku.

Výše pojistného na sociální zabezpečení

Jaká je aktuální výše pojistného na důchodové a nemocenské pojištění pro rok 2016? Jak je to při hlavní a jak při vedlejší výdělečné činnosti? Kolik je minimální a maximální vyměřovací základ? Odpovíme na vše.

Vzorové obchodní podmínky pro váš e-shop

Mít kvalitní a z pohledu zákona neprůstřelné obchodní podmínky je alfou a omegou úspěchu každého e-shopu. Pokud jste si své obchodní podmínky sepsali jen tak z hlavy anebo je teď právě horko těžko píšete podle informací z neověřených zdrojů, koledujete si o problém. Stáhněte si vzorové obchodní podmínky, které vydala asociace APEK, a prodávejte na internetu bez obav.

Zahájení a registrace podnikání – Centrální registrační místa (CRM) a Jednotný registrační formulář (JRF)

Od roku 2006 byly živnostenské úřady prohlášeny za Centrální registrační místa (CRM) a podnikateli nyní stačí jediný formulář, aby provedl vedle vlastního oznámení živnosti také daňovou registraci, oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. To samé platí pro založení firmy.

Založení s.r.o. v roce 2016? Víme, jak na to!

Chcete využít příležitost k založení s.r.o. za pouhou 1 korunu základního kapitálu, kterou vám dává zákon o obchodních korporacích platný od 1. 1. 2014? Směle do toho s naším postupem pro založení s.r.o. v roce 2016!

Zápis obchodní společnosti do Obchodního rejstříku

Před zahájením podnikání ve formě obchodní společnosti je nutné obstarat mnoho náležitostí. Jednou z nich je i zápis firmy do Obchodního rejstříku. Jak se a tento úkon připravit a co všechno budete muset rejstříkovému soudu přinést, se dozvíte v tomto článku.

Zápočtový list aneb potvrzení o zaměstnání

Na ukončení pracovního poměru se pro zaměstnavatele vážou mnohé povinnosti. Jednou z nich je i vydání potvrzení o zaměstnání - zápočtového listu.

Zdravotní pojištění OSVČ 2014

Obdobně jako u sociálního pojištění dochází pro rok 2014 pouze k nepatrnému čtyřkorunovému zvýšení minimálních měsíčních záloh OSVČ na zdravotní pojištění. Čtěte více.

Zdravotní pojištění OSVČ 2014

Minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ v r. 2014 se zvýší jen nepatrně

OSVČ v roce 2014 zaplatí za zdravotní pojištění minimálně 1 752 Kč měsíčně.

Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění OSVČ se vypočítává z minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ, který činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy.

Na základě propočtu podle Nařízení vlády č. 324/2012 Sb. je průměrná měsíční mzda pro rok 2014 25 942 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2014 je tudíž 12 971 Kč. Z toho je (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha na pojistné rovna již zmíněné částce 1 752 Kč.   

Platba zdravotního pojištění v roce 2014 u OSVČ hlavní

Zálohu ve výši 1 752 Kč musí poprvé za leden 2014 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2014 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2012 platily v roce 2013 zálohy nižší než 1 752 Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ). Posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2014.

Přečtěte si také:Sociální pojištění OSVČ 2014

Kolik OSVČ zaplatí v roce 2014 za zdravotní pojištění

Částka, kterou OSVČ za rok 2014 celkově zaplatí na zdravotním pojištění, závisí na dosaženém zisku v roce předcházejícím. Obecně plazí, že na zdravotním pojištění musí OSVČ odvést minimálně dvanáct minimálních měsíčních záloh, tj. celkem za rok 2014 minimálně 21 024 Kč.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění ve výši 1 752 Kč měsíčně platí všechny OSVČ, které zahájí letos podnikání a OSVČ, jejichž skutečný zisk nepřekročil v minulém roce minimální vyměřovací základ.

 

Minimální roční vyměřovací základ zdravotního pojištění OSVČ pro rok 2014 je 155 652 Kč.

Seznam povinností OSVČ pro vás

E-book s kompletním seznamem povinností OSVČ

Na 10 stranách je zachycen seznam všech zákonných povinností podnikatele OSVČ, se kterými se během svého podnikání setká.

Jen za 150 Kč vč. DPH

povinnosti titulka

Stáhnout e-book

Zdravotní pojištění OSVČ – základní povinnosti, příklad výpočtu

Spolu s přehledem základních povinností OSVČ vůči zdravotní pojišťovně vám přinášíme také vzorový příklad výpočtu zdravotního pojištění.

Zdravotní pojištění – povinnosti podnikatele při zaměstnávání pracovníků

Článek informuje o povinnostech podnikatele, které mu ukládá zákon vůči zdravotní pojišťovně v případě, že zaměstnává pracovníky.

Živnostenský zákon – co v něm najdete a nenajdete

Živnostenský zákon
Je možné považovat živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) za jediný právní předpis, který by každý živnostník měl znát a jehož znalost mu bude stačit k provozování živnosti a úspěšnému podnikání?
 

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.