požární ochrana

Čím se řídí evakuace zaměstnanců v případě nebezpečí?

Netušíte, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP vztahující se k evakuaci při mimořádných událostech (požáry, havárie aj.) Vše naleznete v ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. nebo si můžete přečíst následující článek.

Interní kontrola v organizaci – využití kontrolních seznamů

Následující článek popisuje, jak využít kontrolní seznamy při interních kontrolách strojů, zařízení či provozu v organizaci. Dozvíte se také, jaké jsou legislativní podmínky pro interní kontroly i jak kontrolní seznam sestavit.

Povinná školení zaměstnanců

Zaměstnavatel podle zákoníku práce odpovídá za své zaměstnance. Pokud si zaměstnanec během pracovní doby ublíží, jde o pracovní úraz – a za škodu vzniklou pracovním úrazem odpovídá zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru. Své odpovědnosti se zaměstnavatel může zprostit pouze tehdy, pokud prokáže, že k pracovnímu úrazu došlo proto, že zaměstnanec porušil předpisy k  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A také, že s nimi byl řádně seznámen. Proto je školení zaměstnanců tak důležité.

 

Požární ochrana a povinnosti podnikatele

Oblast české legislativy, která upravuje pravidla požární ochrany pro podnikatele je velmi obsáhlá. Nevíte kde informace hledat a také, kdo je za jaké úkony zodpovědný?

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

V určitých případech jsou školení v oblasti BOZP a PO povinná. Záleží o jaké se jedná pracoviště a zaměstnance. Školení nemůže provádět kdokoliv, ale pouze osoba odborně způsobilá. Více k tématu v následujícím článku.

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.