personalistika

Bezpečnost zaměstnanců nepodceňujte

Téma, o kterém budou následující řádky, je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Někteří při vyslovení "bezpečnost práce" obracejí oči v sloup s pocitem, že oni sami vědí nejlépe, jak se ochránit. Opak však bývá většinou pravdou. Každá pracovní činnost je poznamenaná vyšší či nižší mírou rizika.

BOZP u podnikatele bez zaměstnanců – OSVČ

Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ, živnostník), jsou vaše povinnosti v oblasti BOZP jednodušší, než u zaměstnavatelů. Přesto ale existuje spousta věcí, které si musíte pohlídat.

 

BOZP u podnikatele se zaměstnanci – zaměstnavatel

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) bývá ve firmách často podceňována, přitom je její důležitost nesporná. V následujícím článku naleznete všechny informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které potřebuje každý zaměstnavatel znát.

Čeho se vyvarovat při náboru zaměstnanců

Vybrat do týmu toho správného člověka bývá těžký oříšek i pro zkušeného personalistu. Ještě náročnější to může být pro podnikatele, který si z uchazečů musí sám zvolit toho nejvhodnějšího. Špatná volba s sebou přináší řadu nepříjemností a ve výsledku se vám vždy prodraží. Proto je třeba vyvarovat se několika častých chyb v náborovém procesu.

Čím se řídí evakuace zaměstnanců v případě nebezpečí?

Netušíte, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP vztahující se k evakuaci při mimořádných událostech (požáry, havárie aj.) Vše naleznete v ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. nebo si můžete přečíst následující článek.

Co dělat při pracovním úrazu

Článek popisuje, jaké kroky je nutné podniknout, pokud se stane na pracovišti úraz. Důležité jsou informace o tom, kde máte pracovní úraz nahlásit, jak jej zdokumentovat a jak postupovat.

Co je klíčem ke spokojenosti v zaměstnání a dobrým pracovním výkonům?

Motivace zaměstnanců je nezbytná, vyžadujete-li po nich dobré pracovní výkony. Jak ale správně v práci motivovat, co dělat a čemu se raději vyhnout? Co kromě zmíněné motivace dokáže vážně ovlivnit výkonnost pracovníků? Dozvíte se právě tady.

Diskriminace v pracovně-právních vztazích – hrozí i vám?

Možná si to ani neuvědomujete a podvědomě zvýhodňujete jednoho uchazeče o práci nad druhým, aniž byste k tomu měli objektivní důvody – takovému jednání se říká diskriminace. V následujícím článku vám představíme problematiku diskriminace především v pracovně-právních vztazích, kterou upravuje zákoník práce.

 

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance pracovní agentury (vzor)

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance pracovní agentury může být rychlým a jednoduchým prostředkem, jak zaplnit uvolněné či nově vzniklé pracovní místo. Ukážeme vám, jak dohodu o dočasném přidělení zaměstnance pracovní agentury sestavit.

 

Dohoda o pracovní činnosti (vzor)

Dohoda o pracovní činnosti je alternativou k dohodě o provedení práce a patří tedy do skupiny prací uzavřených mimo běžný pracovní poměr. Článek popisuje všechny důležité aspekty dohody o pracovní činnosti.

 

Dohoda o provedení práce (vzor)

Dohoda o provedení práce je možností, která se podnikateli naskýtá pro uzavření dohody o práci s pracovníkem mimo standardní pracovní poměr. Náležitosti i vzor dohody o provedení práce najdete v následujícím článku.

Dohoda o srážkách ze mzdy (vzor)

Možná se jako podnikatelé dostanete do situace, kdy budte muset přikročit ke srážkám ze mzdy vašeho zaměstnance. Jak takovou situaci právně ošetřit prostřednictvím dohody o srážkých ze mzdy, popisují následující řádky.

 

Dohody o práci mimo pracovní poměr

V případě, že plánujete své podnikání rozšířit o dalšího pracovníka a chcete se vyhnout povinnostem vyplývajícím z uzavření pracovního poměru pracovní smlouvou, máte možnost přijmout pracovníka na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

E-learning – vzdělávejte sebe i své zaměstance online

Tradiční způsoby vzdělávání ve třídách jsou doplňovány novými formami vzdělávání, využívajícími nové technologie. E-learning se u nás zabydlel před několika lety, ale jestli pořád nemáte představu, co si pod tímto anglickým slovíčkem představit, máme pro vás následující článek.

 

Evidence pracovní doby zaměstnanců

Evidujete pracovní dobu svých zaměstnanců? Ne? Tak to děláte chybu, protože povinnost vést evidenci pracovní doby je dána zákonem. Přečtěte si o této problematice více.

 

Firemní kultura

Každá firma má svou vlastní kulturu. Pokud je firemní kultura vhodně nastavena, má pozitivní vliv nejen na zaměstnance, ale také na zákazníky.

 

Firemní porada – základ interní firemní komunikace

Firemní porady patří k nástrojům vnitrofiremní komunikace, kdy se jedná o organizovanou komunikaci se členy pracovního týmu. Pro efektivní poradu potřebujete splnit tři základní podmínky: mít jasné cíle, dbát na organizaci a pevné vedení. Kvalitní porada pak šetří čas, motivuje, sdružuje, přináší informace a zkušenosti.

 

Flexibilní formy zaměstnání? Nejen práce z domu

Podnikatelé mají nástroje a možnosti, jak upravit zaměstnancům pracovní dobu nebo místo výkonu práce a tím ušetřit. Může to být flexibilní forma práce, flexibilní kancelář, teleworking, homeworking. Snahou zaměstnavatelů je co nejrychleji a nejlevněji přizpůsobovat počet a strukturu svých zaměstnanců rychle se proměňující situaci na trhu práce.

 

Hygienické požadavky na potravinářské provozovny

Představujeme vám zásady sanitace v potravinářských provozovnách (hlavně stravovacích zařízeních, ale i jiných potravinářských provozů), které je dle platných hygienických norem nezbytné dodržovat.

Interní kontrola v organizaci – využití kontrolních seznamů

Následující článek popisuje, jak využít kontrolní seznamy při interních kontrolách strojů, zařízení či provozu v organizaci. Dozvíte se také, jaké jsou legislativní podmínky pro interní kontroly i jak kontrolní seznam sestavit.

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.