ekologie

5 způsobů, jak ve firmě naložit s elektroodpadem

Ročně se v České republice vyprodukuje přibližně 150 tun elektroodpadu. Velká část tohoto množství pochází z vyřazených elektrozařízení českých firem. Firmy mají povinnost se řídit odpadovým zákonem a s elektroodpadem nakládat ekologickým způsobem. Zvolit by si při likvidaci měly takovou variantu, která je bude co nejméně administrativně a finančně zatěžovat. Jakých možností přitom mohou využít, vám prozradíme v následujícím článku.

Milionové pokuty pro firmy od České inspekce životního prostředí aneb Neznalost zákona neomlouvá

Minulý rok rozdala Česká inspekce životního prostředí (ČIZP) firmám za nedodržení „jen“ administrativy ohledně znečištění životního prostředí, milionové pokuty. Dle údajů ČIZP se částky za pokuty zvyšují. Firmy, kterých se tyto ohlašovací povinnosti týkají, si jich často nejsou vědomy, a tak ČIZP rozdává každoročně peněžité tresty jako na běžícím pásu. Přitom pro střední a malé firmy může být taková pokuta i likvidační. V následujících třech měsících mají firmy hned několik ohlašovacích povinností.

 

Nová legislativa může zcela zásadně ovlivnit ekologii dopravy

O tom, že změny legislativy mají zásadní vliv na podnikatelské prostředí nelze polemizovat. Ne vždy se však nutě musí jednat o změny negativní, ale mohou také vytvářet nové podnikatelské příležitosti. Jednou z takových legislativních oblastí je i ekologie dopravy.

Odpadový hospodář

Existence odpadových hospodářů je klíčová pro velké firmy. Za odborné nakládání s odpady zodpovídá zaměstnanec nebo OSVČ, který naplňuje požadavky na vzdělání a odbornou praxi.

Podnikatelé, připravte se. Od 1. října platí nový odpadový zákon

Novela zákona o odpadech vstoupí v platnost prvního již 1. října 2013, je výsledkem tzv. ekoauditu a měla by přispět ke snížení administrativní zátěže malých a středních podnikatelů. Mění se například pravidla pro evidenci odpadů a také podniky nebudou muset vytvářet rozsáhlé plány odpadového hospodářství. Na podnikatele čekají v říjnu i změny v oblasti integrované prevence a od prvního ledna se mění zákon o vodovodech a kanalizacích.

 

Praktické rady pro firmy, jak naložit s kovovým odpadem

Každá firma má povinnost nakládat s odpady podle aktuálního znění zákona o odpadech. Nejinak je tomu u kovového šrotu. Ať už se jedná o vyřazené kovové stroje, staré kabely či vysloužilé radiátory, měla by se firma kovového odpadu zbavit zákonnou a ekologickou cestou. Prozradíme vám, jak při tom postupovat.

Problémy při kácení dřevin rostoucích mimo les

V tomto článku popisujeme odbornou problematiku a možné problémy při nejrůznější developerské činnosti, kdy je třeba z různých důvodů přistoupit ke kácení dřevin na území dané obce.

Prodáváte vysloužilé elektropřístroje? Hrozí vám za to pokuta až 50 milionů

Řada českých firem při nakládání s vysloužilými elektrozařízeními porušuje zákon o odpadech. Za protiprávní nakládání s odpady jim přitom hrozí sankce až do výše 50 milionů korun. Elektroodpad mají podle zákona předat ke zpětnému odběru nebo přímo jeho oprávněnému zpracovateli. Namísto toho staré elektropřístroje často nelegálně prodávají. Důvodem přitom není jen zištnost, ale často i neznalost. Víte, jak správně naložit s elektroodpadem?

Svítíte ve firmě klasickými žárovkami? Začněte už šetřit a vyberte správnou úspornou žárovku

Klasické žárovky stále vysávají peněženky českých domácností i firem. Každá domácnost svítí průměrně 2,7 hodiny denně. Ve firmě je to pak několikanásobně více. Domácnosti i firmy mohou v současnosti vybírat z několika typů světelných zdrojů: halogenové žárovky, kompaktní/lineární zářivky a LED osvětlení. Který z nich vybrat?

 

Technologické zařízení na zhodnocování nepotřebných plastových obalů a plastových odpadů

Technologické zařízení na zhodnocování nepotřebných plastových obalů a plastových odpadů může být příklad úspěšného a trvale udržitelného podnikání, navíc s pozitivním dopadem na životní prostředí. Více o dopadu zákona č. 477 o obalech v následujícím článku.

Územní plánování s ohledem na životní prostředí

Pokud pro svůj podnikatelský záměr hledáte vhodné umístění, je třeba vybranou lokalitu posuzovat nejen z hlediska její atraktivity, ale i vhodnosti z pohledu územního plánu. Více v následujícím článku.

 

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.