finanční řízení

6 rad, jak podnikat v období ekonomické krize

Ekonomická krize zasáhla většinu firem i drobných podnikatelů. V situaci, kdy klesají tržby, ubývají zákazníci a mnoho lidí rozvažuje, za co utratí své peníze, je třeba kromě jiného také začít jednat uvážlivě, rozhodovat se s větší pečlivostí a takříkajíc si chránit záda. V následujících bodech jsme zformulovali rady, které vám mohou pomoci překlenout období recese.

Cash flow určuje úspěšnost podnikání

Při podnikání je cash flow důležitou veličinou, protože vypovídá o schopnosti podniku generovat zisk (pokrývat výdaje pomocí příjmů podniku). Víte ale, jaký je postup pro sestavení toku hotovosti? A jak jej účinně řídit? To vše se dozvíte, budete-li pokračovat ve čtení.

Co vám řekne o vašem podniku rozvaha a výsledovka

Účetnictví neděláte zbůhdarma nebo jen pro finanční úřad. Účetnictví se zabývá majetkem podniku, dluhy, pohledávkami, aktivitou podniku a nakonec z toho odvozuje, zda podnik zbohatl nebo zchudl. Je to docela chytře vymyšlený evidenční systém a navíc jediný zdroj informací o firmě mimo vaši vlastní paměť.

Exekuční zápis – dohoda mezi dlužníkem a věřitelem

Exekutorský zápis je písemná dohoda sepsaná mezi dlužníkem a věřitelem předepsaným způsobem za účasti exekutora, ve které se dlužník zaváže, jak a kdy uhradí svůj dluh. Je další z forem uznání závazku dlužníkem. Pro bližší informace o exekučním zápise si přečtěte následující článek.
 

Factoring a jeho využití v podnikání

Factoring patří mezi významné nástroje preventivního zajištění pohledávek, to znamená, že jeho pomocí vzniku špatné pohledávky předcházíte. Je to také způsob provozního financování činnosti firmy.

Finanční analýza podniku v praxi

Finanční analýza zkoumá finanční zdraví podniku a je neodmyslitelnou součástí systematického řízení podniku po stránce financí. Finanční analýza je zpětná vazba všech vašich aktivit – odhalí, kam se podnik v jednotlivých oblastech finančního řízení dostal, jaké finanční cíle se vám podařilo naplnit a ve kterých naopak pokulháváte. Následující článek je shrnutím základních principů finanční analýzy, najdete zde také návod, jak finanční analýzu vypracovat.

 

Finanční plán pro podnik s historií

Finanční plán je klíčovým předpokladem pro systematické finanční řízení podniku. Patří k nejdůležitějším částem podnikatelského plánu. Nenechte se mýlit, že podnikatelský plán budete potřebovat jen rozjezd podnikání. Podnikatelský plán byste v ideálním případě měli vypracovávat v pravidelných intervalech i během dalších let vašeho podnikání. Stejně tak je tomu u finančního plánu. Na následujících řádcích se o finančním plánu dozvíte více.

 

Forfaiting – odkup pohledávek

Slyšeli jste už o forfaitingu? Pokud ne nebo si nejste přesně jisti, jaké výhody možnost odkupu firemních pohledávek přináší, přečtěte si následující článek. Zjistíte, že se ve skutečnosti jedná o jednu z možností financování vašeho podnikání.

 

Inkasní kancelář – profesionální vymáhání pohledávek

Co si můžete pod tímto pojmem představit? Jednoduše řečeno, inkasní kanceláře jsou specializované firmy na vymáhání (inkaso) pohledávek, které za vás udělají vše potřebné k vymožení pohledávky od dlužníků.

 

Jak na úspěšné vymáhání pohledávek a dluhů

Značné procento věřitelů, ať už běžných občanů nebo podnikatelů a firem, se potýká s neuhrazenými pohledávkami po splatnosti vůči dlužníkům. Např. pokud někomu půjčíte peníze a ten je nevrátí, anebo pokud někomu dodáte zboží a ten za ně nezaplatí. Jaká jsou doporučení pro věřitele a jaký je základní postup při vymáhání dlužné částky?

 

Jak předejít dluhu – preventivní zajištění pohledávek

Prevenci vzniku pohledávek se bohužel v podnicích věnuje nedostatek pozornosti. A je to škoda, protože je to levný a účinný způsob, jak se vyhnout pozdějším problémům s nedobytnými pohledávkami.

 

Jak se vyrovnat s nedostatkem finančních prostředků na provoz podniku

Pokud jste se dostali do situace, že nemáte dostatek peněžních prostředků na provoz podnikání (např. na zaplacení dodávek od dodavatelů), nemusíte vždy hned pomýšlet na cizí zdroje, odkud byste získali provozní kapitál, mnohdy stačí pouze optimalizovat stávající způsob použití peněž v podniku.

 

Jak udržet náklady na podnikání na uzdě

Moudré knihy praví, že cílem každého podnikatele by měla být maximalizace zisku za současné minimalizace nákladů. Ačkoliv to může vypadat velmi sofistikovaně, prakticky nejde o nic objevného – snižovat své náklady a zvyšovat zisk je denní chléb všech podnikatelů. O to, jak přímo zvyšovat zisk nám v tomto článku nepůjde, zato vám prozradíme, jak přistupovat ke snižování nákladů na podnikání (a tím zvyšovat zisk nepřímo).

Když potřebujete peníze na provoz podniku rychle a na ruku

Nedaří se vám zajišťovat tok peněz, abyste bez problému financovali provoz vašeho podniku? Pokud už jste vyzkoušeli všechny možné strategie, jak řídit oběh provozního kapitálu a posílit vaše cash flow svými vlastními silami, nezbývá, než se porozhlédnout po externích zdrojích. Uvažujete-li o nebankovních úvěrech nebo factoringu, jako způsobech, jak dostat do vašeho podniku rychlé peníze, možná se vám bude hodit jejich srovnání. Najděte si ten nejvýhodnější způsob financování pro vaši firmu!

Krize podnikání: Poznáte ji včas?

Krize a neúspěchy jsou doprovodnými jevy každého podnikání. I nejúspěšnější podnikatel se může dostat do bodu, kdy se najednou nic nedaří. Důležité je nenechat se odradit, nepodléhat panice a být schopen přijmout včas potřebná opatření. A třeba i radikálně změnit dosavadní podobu a strategii svého podnikání. Jak ale včas rozpoznat blížící se krizi?

 

Krycí příspěvek pomůže sledovat ziskovost vašich výrobků

Kladete si také otázku, zda jsou jednotlivé aktivity vašeho podniku výdělečné a do jaké míry vám přináší zisk? Uspokojivou odpověď vám může poskytnout ukazatel nesoucí název krycí příspěvek. Jak ho můžete uplatit ve vaší podnikové praxi při sledování hospodaření?

Marže jako tachometr zisku firmy

Asi každý manažer sleduje s velkým zájmem výnosy, náklady a především zisk svého podniku. Jak by se vám líbil systém, který by vás včas upozornil na možná skrytá nebezpečí, že nedosáhnete plánovaného zisku a odhalil, jak se firmě vede po finanční stránce v čase? Takový systém si můžete vytvořit sami. A není to nic komplikovaného. Postačí sledovat marže podniku.

Může controlling pomoci i vám?

Řešíte, jak a kde vznikají náklady vaší firmy? Chcete vaše náklady sledovat i řídit? Nemáte jasnou představu o tom, jaké nástroje jsou pro to vhodné? Controlling je důležitý nástroj řízení podnikových procesů. Využijte ho ve svůj prospěch.

 

Nástroje na kontrolu dosahování vytyčených finančních cílů

Pokud jste si dali tu práci, že jste v rámci podnikatelského plánu vypracovali také finanční plán, což je předpoklad pro budoucí úspěšné řízení finanční stránky vašeho podnikání, měli byste mít také určité nástroje, pomocí nichž budete průběžně kontrolovat, zda-li naplánovaných finančních cílů dosahujete. V tom vám pomůže následující článek.

Nejčastější chyby při nakládání s penězi

Chcete mít finanční stránku vašeho podnikání neustále pod kontrolou, prosperovat a nemít dluhy? Nemít přehled o tom, kdy k vám peníze od zákazníků přicházejí a kdy od vás odcházejí, a jak na tom aktuálně jste, znamená být na tenkém ledě, který se pod vámi může každou chvílí prolomit. Pomůžeme vám dostat se na pevnou zem.

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.